Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
                                                               
- předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků
- výchova a vzdělávání jsou založené na principu uspokojování idividuálních potřeb a zájmů dítěte
- rozvíjet osobnost, samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost
- vedle rodiny potřebuje dítě společenství vrstevníků, mezi kterými získá základní zkušenosti pro svůj hodnotný a samostatný život
- projekt je založen na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti
- je podporováno prožitkové učení hrou a činnostmi
- obsahové celky projektu tvoří tematické celky, které jsou dětem blízké
- plánování vzdělávání se váže k integrovaným tématickým blokům, které učitelky vytváří s ohledem na věkové složení dětí a jejich individuální zvláštnosti
- výchova ke zdraví, přírodovědná gramotnost
- začlenit výuky němčiny nikoliv formou kroužku, ale v průběhu celého dne
- hodnotíme svou práci, z hodnocení vyvozujeme závěry, které jsou podkladem  pro další výchovnou práci
- využíváme odborné publikace, časopisy a podle možností vzdělávací akce k sebe vzdělávání      

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
 
- vzdělávací program je zpracován do 6 integrovaných bloků
- obsahují charakteristiku hlavního smyslu, podtémata a konkretizované výstupy
- pořadí integrovaných bloků je závazné, k jednotlivým podtématům se lze podle zájmu dětí a aktuální situace vracet
- projekt má název „POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT“ aneb „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“, plní klíčové kompetence v 5 vzdělávacíh oblastech – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální


Integrované bloky:    

1. BABÍ LÉTO

2. PODZIM JE TU


3. TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

4. ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA

5. ENTENTÝNY TRALALA, POJEDEME DO JARA

6. TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 

zpětobrazek-08.jpg